Tak přesně toto slýcháváme od některých klientů. Wireframy jsou opravdu důležité při vývoji webu, obzvlášť u větších řešení.

 

Co je Wireframe?
Jedná se o drátěný model (náčrt) rozmístění jednotlivých funkčních prvků na stránce webu. Kreslí se pouze pomocí čar, popř. se vkládají texty (položky v navigaci, nadpisy apod.). Naše wireframy jsou až na malé výjimky černobílé.

 

Proč se dělají?
1. Wireframy řeší jednotlivé prvky stránky a dá se v nich jednoduše dělat změny. Pokud se něco zapomene zakreslit do wireframu, tak se to jednoduše přidá, nebo naopak smaže.

2. WF je manuálem  pro všechny, kdo se na vývoji webu podílí. Je to jako projekt nové stavby – všichni hned vědí, kde co a jak bude na webu rozmístěno.

3. Klient jednoduše vidí, jak bude budoucí web fungovat.

4. Předchází se kolizi s klientem – web se tvoří až po odsouhlasení wireframu klientem.

5. Na základě hotového WF se také lépe a přesněji odhaduje výsledná cena projektu.

 

Jaký je vztah mezi WF a designem?
Tento vztah je odlišný. Drátěný model ukazuje, kde jaký prvek bude a toto by se mělo uchovat i ve výsledném webdesignu. Grafika ovšem může jednotlivé prvky různě zvýrazňovat jak barevně, tak například velikostně.